Quốc tịch Úc cho con của công dân Úc sinh tại Việt Nam

HỒ SƠ BAO GỒM

Mẫu đơn 118: Đơn xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống.
Do đương đơn hoặc cha / mẹ của đương đơn đại diện điền và ký.

Bằng chứng đã nộp Lệ phí xét duyệt Hồ sơ (đính kèm biên lai với đơn của quý vị)
Thông tin về lệ phí hiện hành có trên trang mạng của chúng tôi.

Một (1) tấm ảnh cỡ hộ chiếu của đương đơn (ảnh không được cũ hơn 3 tháng).

Xin lưu ý rằng ảnh này phải được chính người đã ký tên trong phần Chứng thực nhận dạng trong mẫu đơn chứng thực (với dòng chữ “đây chính thực là ảnh của (tên đương đơn)”.

Bản chính Giấy khai sinh của đương đơn với đầy đủ thông tin.

Một bản sao có thị thực hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh nhận dạng khác của đương đơn (nếu có).

Nếu đương đơn từ 17 tuổi trở xuống và cha mẹ ruột đã và đang trong tình trạng ly thân hoặc ly dị:

Bằng chứng được thăm nom và việc giao quyền nuôi dưỡng.

Nếu đương đơn từ 17 tuổi trở xuống và người giám hộ không phải là cha mẹ ruột:

Bản sao có thị thực quyền giám hộ do chính quyền địa phương cấp

Nếu đương đơn từ 16 tuổi trở lên:

Một bản sao có thị thực Chứng minh Nhân dân của đương đơn.

Một bản chính Sơ yếu lý lịch được Ủy Ban Nhân Dân địa phương chứng thực.

Nếu đương đơn từ 18 tuổi trở lên:

Một bản chính Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp địa phương cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp của mỗi quốc gia mà đương đơn đã lưu trú tại nước đó từ ba tháng trở lên, trong vòng 10 năm qua (10 năm gần nhất), kể từ khi đủ 18 tuổi.

Bằng chứng chứng minh quý vị là công dân Úc, như:

 Một bản sao có thị thực giấy khai sinh Úc có đầy đủ thông tin của quý vị , hoặc

Một bản sao có thị thực giấy chứng nhận quốc tịch Úc của quý vị; và

Một bản sao có thị thực trang có ảnh và các chi tiết cá nhân trong hộ chiếu Úc của quý vị

Nếu quý vị có đổi tên thì phải nộp bằng chứng đổi tên.

Bằng chứng chứng minh quý vị là công dân Úc , như:

Một bản sao có thị thực giấy khai sinh Úc có đầy đủ thông tin của quý vị; hoặc

Một bản sao có thị thực giấy chứng nhận quốc tịch Úc của quý vị; và

Một bản sao có thị thực trang có ảnh và các chi tiết cá nhân trong hộ chiếu Úc của quý vị

Nếu quý vị có đổi tên thì phải nộp bằng chứng đổi tên.

Bản sao có thị thực những trang có liên quan trong hộ chiếu Úc chứng minh ngày ra vào Việt Nam của quý vị.

Nếu thông tin của quý vị không thể hiện trên giấy khai sinh của con quý vị thì vui lòng cung cấp:

Một bản sao có thị thực Quyết định Công nhận Quan hệ Cha Mẹ Con; và nếu có

Một bản sao có thị thực Giấy chứng nhận (xác nhận) Tạm trú tại Việt Nam của quý vị.

Nếu quý vị hiện vẫn đang kết hôn với mẹ ruột của trẻ:

Một bản sao có thị thực Giấy chứng nhận Kết hôn.

ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH ÚC THEO HUYẾT THỐNG: THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Đạo Luật Quốc tịch Úc Năm 2007 không có giới hạn về độ tuổi và thời điểm đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống. Người xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống chỉ cần hội đủ những điều kiện sau đây:

  • có ít nhất một (1) người cha hoặc mẹ là công dân Úc ngay tại thời điểm người đó được sinh ra; và
  • là người có hạnh kiểm tốt, nếu từ 18 tuổi trở lên.

Đương đơn đồng thời cũng phải đáp ứng đươc yêu cầu sau: Nếu bản thân người cha hoặc mẹ của đương đơn đã từng nhập tịch Úc theo huyết thống, thì người cha hoặc mẹ đó phải có tổng thời gian sống hợp pháp tại Úc là hai (2) năm trong bất kỳ thời điểm nào trước khi đương đơn nộp hồ sơ đăng ký.

Những người được sinh ở ngoài nước Úc trước ngày 26 tháng 01 năm 1949 có cha hoặc mẹ được trở thành công dân Úc vào ngày 26 tháng 01 năm 1949 đều có thể đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống. Trong trường hợp này, họ chỉ cần đáp ứng điều kiện duy nhất là phải có hạnh kiểm tốt.

Nếu quý vị không biết rõ nên nộp đơn xin quốc tịch Úc theo diện nào

Nếu quý vị còn phân vân, vui lòng sử dụng công cụ “Citizenship Wizard” để xác định xem liệu quý vị có hợp lệ để xin quốc tịch Úc và loại đơn nào là thích hợp nhất cho mình.
Xemwww.citizenship.gov.au/citizenshipwizard

Để biết thêm chi tiết về việc nộp đơn xin đăng ký quốc tịch theo huyết thống tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tờ Thông tin Tổng quát tại Việt Nam.
Xemwww.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/vietgeninfo.html

 

Thử nghiệm DNA

Tùy thuộc vào những bằng chứng đã cung cấp trong đơn để chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Úc và người con xin đăng ký quốc tịch, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị tham gia thử nghiệm DNA để chứng minh mối quan hệ này. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sau khi quý vị đã nộp đơn trong trường hợp quý vị được mời thực hiện quy trình này.

Thông tin chi tiết về những yêu cầu của Chính phủ Úc đối với việc thử nghiệm DNA có trên trang mạng của Bộ Nhập cư và và Quốc tịch.
Xemwww.immi.gov.au/media/fact-sheets/23dna.htm

Quý vị cũng có thể xem thông tin về thử nghiệm DNA bằng tiếng Việt trên trang mạng sau.
Xemwww.immi.gov.au/allforms/foreign/1259ivie.pdf

Giấy chứng nhận quốc tịch Úc

Xin lưu ý là Giấy chứng nhận quốc tịch Úc được cấp theo thứ tự đặt tên như sau:
1. Tên 2. Tên đệm 3. Họ
Xin vui lòng cung cấp tờ trình trong đơn xin đăng ký nếu quý vị mong muốn Giấy chứng nhận quốc tịch Úc được cấp với một thứ tự đặt tên khác hơn thứ tự đã nêu trên.

Hộ chiếu Úc

Quí vị có thể xem thông tin về tiêu chuẩn để được cấp hộ chiếu Úc trên trang mạng của Bộ Ngoại giao và Thương mại.
Xemwww.passports.gov.au

NHỮNG GIẤY TỜ VÀ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC YÊU CẦU KHI NỘP ĐƠN TẠI VIỆT NAM

Xin lưu ý: Tất cả những giấy tờ không phải Tiếng Anh (bản chính hoặc bản sao có thị thực) nộp trong đơn của quý vị phải được đính kèm với một bản dịch Tiếng Anh có công chứng.

Nguồn Đại Sứ Quán Úc Tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình. TP Hồ Chí Minh

www.quoctichuc.com

Gặp anh Thuận 0901 226 286, Hân 0901 033 014, Thảo 0949 705 599

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ