Có phải trẻ em sinh ra ở Úc đã là công dân?

Trước năm 1986, tất cả các em bé được sinh ra ở Úc tự động trở thành công dân Úc. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi do số lượng người có visa ngắn hạn sống trong quốc gia này ngày càng tăng. Ngày nay, khi một đứa trẻ được sinh ra ở Úc khi cha mẹ không phải là công dân thì tình trạng nhập cư của đứa trẻ phụ thuộc vào loại thị thực hoặc tình trạng mà cha mẹ giữ.

Cha mẹ là công dân Úc

Khi một hoặc cả hai cha mẹ là công dân Úc hoặc thường trú nhân, đứa trẻ sẽ tự động có được quyền công dân Úc. Ngay khi em bé chào đời, cha mẹ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Úc đối với trẻ. Nếu cả hai cha mẹ đều là thường trú nhân, đứa trẻ mặc nhiên sẽ trở thành công dân Úc.

Một khi trẻ đã được công nhận là công dân Úc sẽ cho phép bố mẹ có được Visa 143. Đây là thị thực cho phép người sở hữu ở lại Úc vĩnh viễn, làm việc và học tập tại đây và tài trợ cho những người thân đủ điều kiện đến Úc.

Cha mẹ trên thị thực

Trong trường hợp cha mẹ đều có thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn, Mục 78 của Đạo luật Di cư quy định rằng đứa trẻ sẽ tự động được nhận cùng loại thị thực như cha mẹ. Do đó, cha mẹ không cần phải xin thị thực cho đứa trẻ, nhưng họ cần liên hệ với Bộ Di trú để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi cha mẹ chuyển từ thị thực tạm thời sang thị thực vĩnh viễn thì đứa trẻ cũng vậy.

Cha mẹ trên thị thực khác nhau

Trường hợp cả hai cha mẹ đều có thị thực nhưng họ giữ các loại thị thực khác nhau thì đứa trẻ sẽ có được thị thực “tốt nhất”. Ví dụ, nếu người mẹ có thị thực tạm thời nhưng người cha có thị thực vĩnh viễn, đứa trẻ sẽ có được thị thực vĩnh viễn.

Có phải trẻ em sinh ra ở Úc là công dân?

Cha mẹ ly thân

Khi một người có thị thực tạm thời có con với một công dân Úc và sau đó ly thân, đứa trẻ có quốc tịch nhưng cha/mẹ nước ngoài không được phép ở lại Úc. Họ sẽ phải xin visa và có thể, họ sẽ không thể ở lại với con của họ.

Nơi thường trú

Nếu một đứa trẻ được sinh ra từ cha mẹ không phải là công dân và đứa trẻ đã thường trú ở Úc cho đến khi 10 tuổi, bé sẽ đủ điều kiện để trở thành công dân. Đứa trẻ có thể tạm thời vắng mặt ở Úc trong thời gian này nhưng nơi ở thường xuyên phải ở là Úc. Để xác định điều này, Bộ Di trú Úc sẽ xem xét:

Khoảng thời gian đứa trẻ đã sống ở Úc;

Độ dài và tính chất của bất kỳ thời gian vắng mặt ở Úc;

Liệu đứa trẻ có được quyền tái nhập Úc trong bất kỳ thời gian vắng mặt nào không;

Bản chất và mức độ của mối quan hệ của trẻ với Úc như sự hiện diện của gia đình đứa trẻ ở đây, đi học và tham gia vào cộng đồng.

Nếu đứa trẻ bị đưa ra khỏi Úc trước sinh nhật lần thứ 10 của mình và không được quyền tái nhập cảnh vào đất nước này, chúng không được coi là “thường trú” tại Úc với mục đích trở thành công dân.

Nộp đơn xin quyền công dân cho một đứa trẻ

Đơn xin nhập tịch cho một người dưới 16 tuổi phải được thực hiện bởi phụ huynh đứng ra bảo lãnh. Đây là người có trách nhiệm pháp lý đối với đứa trẻ, dù họ có phải là cha mẹ ruột hay không. Đơn này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trên giấy.

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ