Điều kiện để được đăng ký dự thi nhập quốc tịch Úc

Kỳ thi quốc tịch Úc là một trong những yêu cầu để trở thành công dân Úc. Dưới đây là những điều kiện và các bước để thi nhập quốc tịch Úc.

Bài thi sẽ đánh giá kiến ​​thức chung của bạn về Úc (con người, truyền thống, địa lý, biểu tượng, niềm tin và giá trị, chính phủ và luật pháp), cũng như trách nhiệm và quyền công dân Úc.

Người dự thi phải vượt qua một kỳ thi tiếng Anh riêng biệt bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Riêng với bài thi quốc tịch bằng tiếng Anh được thực hiện trên máy tính. Bạn sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trong vòng 45 phút.

Đây là một bài kiểm tra trắc nghiệm, có nghĩa là mỗi câu hỏi sẽ có 3 câu trả lời có thể (trừ khi đó là câu hỏi Đúng/Sai chỉ có hai câu trả lời có thể). Người dự thi phải hoàn thành ít nhất 75% trong tổng số các câu hỏi, tương đương khoảng 15 câu, vì vậy bạn chỉ được phép có tối đa 5 câu hỏi không chính xác.

Điều kiện dự thi và nội dung các câu hỏi

Các câu hỏi được soạn ra với mục đích kiểm tra người di cư, ví dụ về quan điểm của họ về bình đẳng giới và tự do tôn giáo. Các câu hỏi mới sẽ bao gồm các vấn đề như bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới,…

Để được dự thi, bạn phải hội đủ các điều kiện sau:

– Phải 18 trở lên

– Đã nộp đơn xin quốc tịch Úc;

– Là thường trú nhân của Úc, đã sinh sống ở Úc 4 năm trước khi nhập tịch;

– Không được vắng mặt ở Úc quá 12 tháng, bao gồm không vắng mặt quá 90 ngày trong khoảng 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.

– Cung cấp các bằng chứng về danh tính của bạn trong quá trình đăng ký dự thi;

– Ảnh cá nhân;

– Nộp đơn phải trình bày các bước đã làm để hòa nhập và đóng góp vào cộng đồng Úc. Ví dụ: bằng chứng đi làm, thành viên của các đoàn thể, và cho con cái đến tuổi đi học đến trường,…

Không phải ai cũng phải làm bài kiểm tra này. Các trường hợp ngoại lệ:

– Nếu bạn dưới 18 hoặc trên 60 tuổi;

– Nếu bạn bị khuyết tật đáng kể về nhận thức hoặc thể chất khiến bạn không thể làm bài kiểm tra;

– Nếu một trong ba mẹ bạn là cựu công dân Úc;

– Nếu bạn sinh ra ở Papua trước ngày 16 tháng 9 năm 1975 và cha/mẹ của bạn là công dân Úc;

– Nếu bạn là người không quốc tịch nhưng bạn được sinh ra ở Úc ;

Phí kiểm tra là một phần trong đơn xin nhập tịch của bạn, và không có phí bổ sung cho bài kiểm tra này.

Bộ Di trú và Quốc tịch (DIAC) sẽ gửi cho bạn một bức thư hoặc một email, tùy thuộc vào cách thức liên lạc bạn đã chọn, với ngày, giờ và địa điểm của bài thi quốc tịch của bạn. Khi bạn nộp đơn xin quốc tịch, thời gian chờ đợi để nhận được thư này sẽ thay đổi tùy thuộc vào địa phương bạn sinh sống.

Những thứ cần mang theo

Bạn phải mang theo tất cả các tài liệu gốc mà bạn đã cung cấp cùng với đơn xin nhập tịch. Đồng thời, bạn sẽ cần cung cấp bản khai và ảnh nhận dạng.

Đến đúng giờ

Bạn sẽ cần đến đúng giờ để làm bài kiểm tra quốc tịch, nếu không bạn sẽ không thể làm bài kiểm tra vào ngày hôm đó. Tốt nhất là bạn nên đi sớm để chuẩn bị thời gian cũng như tinh thần trước khi vào phòng thi.

Nơi dự thi

Khi đến nơi dự thi, hồ sơ của bạn sẽ được nhân viên di trú xem qua để xác minh danh tính và thông tin bạn cung cấp trong mẫu đơn xin nhập tịch có chính xác hay không. Nếu bạn không mang theo ảnh, có thể chụp ảnh tại nơi dự thi.

Sau khi đủ điều kiện dự thi, nhân viên di trí sẽ cung cấp cho bạn mật khẩu để bạn có thể đăng nhập vào máy tính để tiến hành bài thi.

Nội quy trong phòng thi

– Tối đa 45 phút để hoành thành bài thi quốc tịch Úc;

– Bạn không được mang bất kỳ tài liệu nào;

– Tất cả đồ đạc cá nhân của bạn sẽ phải được đặt bên dưới bàn của bạn;

– Tất cả các thiết bị điện tử sẽ phải được tắt;

– Không được nói chuyện với bất kỳ ai trừ nhân viên coi thi;

Nếu bạn không tuân theo các quy tắc này, bạn có thể được yêu cầu rời khỏi nơi dự thi.

Những gì xảy ra trong kỳ thi

Nếu bạn không biết cách sử dụng máy tính, nhân viên Bộ Di trú có thể chỉ cho bạn cách sử dụng máy tính.

Nhân viên Di trú có thể hỗ trợ bạn làm bài thi nếu bạn bị khuyết tật về nhận thức hoặc thể chất khiến bạn không thể làm bài kiểm tra một cách độc lập. (ví dụ: nếu bạn không thể đọc màn hình máy tính hoặc nếu bạn không thể sử dụng chuột máy tính)

Nếu bạn có kỹ năng đọc viết tiếng Anh kém, một trong các nhân viên có thể đọc câu hỏi và câu trả lời cho bạn (nhưng họ sẽ không trả lời câu hỏi cho bạn).

Tất cả các ứng viên khác sẽ làm bài kiểm tra tiêu chuẩn (bài kiểm tra tương tự nhưng không có sự trợ giúp).

Mẹo vượt qua bài thi

– Làm nhiều bài test thử trước ngày thi của bạn.

– Ngủ ngon vào đêm trước ngày thi

– Đến đúng giờ tại trung tâm kiểm tra

– Bạn có thể trả lời sai 5 câu hỏi, nhưng bạn thực sự nên trả lời TẤT CẢ các câu hỏi. Vì nếu bạn bỏ lỡ một câu trả lời tức là bạn tự đánh mất đi cơ hội kiếm điểm dù bạn không biết câu trả lời nào đúng.

– Cố gắng thư giãn và đọc các câu hỏi cẩn thận vì thời gian làm bài là 45 phút cho 20 câu.

Sau kỳ thi

Sau buổi dự thi, bạn sẽ phải chờ kết quả của đơn xin nhập tịch. Nếu bạn vượt qua kỳ thi và đáp ứng tất cả các yêu cầu về quyền công dân, bạn sẽ nhận được Thư chấp thuận cho biết rằng đơn của bạn đã được phê duyệt. Bạn sẽ phải chờ để nhận được một lá thư khác cùng với thời gian và địa điểm cho buổi lễ nhập tịch của bạn (thường trong vòng 6 tháng kể từ khi bạn được chấp thuận đơn xin nhập tịch).

Bạn phải tham dự buổi lễ công dân. Bạn sẽ không trở thành công dân Úc cho đến khi bạn thực hiện Cam kết Quốc tịch Úc.

Nếu bạn trượt bài thi

Nếu bạn trượt bài thi, bạn có thể thi một bài khác, có thể trong cùng một ngày hoặc bạn có thể vào một ngày (chỉ được thi quốc tịch 3 lần, trước đây là không giới hạn) thi khác nếu bạn cần thời gian để học.

Top Ten IMM

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ