Nhập quốc tịch: Danh sách hồ sơ thi quốc tịch Úc bạn cần biết.

Hồ sơ nhập quốc tịch Úc cần biết
Hồ sơ nhập quốc tịch Úc cần biết

Danh sách giấy tờ chuẩn bị khi làm hồ sơ nhập quốc tịch Úc

Có 3 loại giấy tờ cần thiết khi nộp hồ sơ nhập quốc tịch Úc:

1. Giấy tờ tùy thân: bạn cần cung cấp địa chỉ cư trú hiện tại, tên khai sinh, ngày sinh, giới tính và nộp ảnh cùng chữ ký.

  • Bằng chứng đổi tên ( nếu trước đây đã từng đổi tên)

2. Giấy tờ lý lịch tư pháp: tính kể từ khi bạn được cấp visa thường trú Úc (PR), bạn sẽ cần phải cung cấp giấy tờ Chứng nhận lý lịch tư pháp nếu:

  • Kể từ khi 18 tuổi bạn đã sống hoặc đi du lịch ngoài nước Úc.
  • Tổng thời gian ở nước ngoài lên đến 12 tháng hoặc hơn.
  • Ở những nước mà bạn đã từng ở trên 90 ngày thì bạn cần cung cấp Chứng nhận lý lịch tư pháp ở mỗi nước đó.

3. Giấy tờ bổ sung: bạn thuộc hoàn cảnh nào thì bạn cần cung cấp các giấy tờ liên quan như:

  •  Bằng chứng miễn giảm hoặc nhượng bộ.
  • Bằng chứng về các yêu cầu cư trú đặc biệt.
  • Bằng chứng về cư trú – người nhập cư Anh hoặc New Zealand.
  • Giấy tờ liên quan đến trẻ em đính kèm hồ sơ.

Với những kinh nghiệm khi chuẩn bị giấy tờ thi nhập quốc tịch trên đây, hi vọng phần nào giúp các bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho hồ sơ thi nhập quốc tịch Úc của mình sắp tới.

Cần tham khảo thêm về các điều kiện để được nhập quốc tịch Úc, tham khảo tại đây