Khi nào tôi có thể xin nhập quốc tịch Úc?

Quoctichuc – Người có quy chế Thường trú nhân tại Úc có thể nhập quốc tịch Úc qua 2 phương thức sau đây:

Khi nào có thể xin nhập quốc tịch Úc
  1. Thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:

a) Thi đậu kỳ thi nhập tịch

b) Trên 18 tuổi

c) Là người mang visa thường trú nhân vĩnh viễn

d) Thỏa mãn điều kiện sinh sống tại Úc ít nhất 4 (bốn) năm trước khi nhập tịch

  •    Trong 4 năm đó, có 12 tháng sinh sống theo visa thường trú nhân, 
  •   Không được vắng mặt khỏi nước Úc quá 12 tháng, bao gồm không vắng mặt quá 90 ngày trong khoảng 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.

e) Tiếp tục có ý định sinh sống lâu dài tại Úc

f) Có nhân cách tốt.

  1. Thường trú nhân không cần thi nhập tịch trong các trường hợp sau:

a) Dưới 18 tuổi

b) Trên 60 tuổi

c) Bị mất vĩnh viễn khả năng nghe, nói hoặc nhìn.

d) Bị tổn thương cơ thể hoặc tinh thần vĩnh viễn dẫn đến không thể am hiểu quá trình nhập tịch.

Các trường hợp trên vẫn phải thỏa mãn một số điều kiện riêng biệt dành cho họ.

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ