Lệ phí Quốc Tịch Úc thay đổi từ tháng 7/2023

Lệ phí đăng ký quốc tịch Úc thay đổi dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lệ phí nộp đơn xin quốc tịch mới sẽ được áp dụng. 

Quốc tịch Úc: Điều kiện, cách nộp hồ sơ & các bước từ A đến Z để bạn vượt qua bài thi quốc tịch
Lệ phí đăng ký Quốc Tịch Úc thay đổi từ tháng 7/2023

Các khoản lệ phí mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 bao gồm:

Mẫu đơn Loại đơn Phí mới áp dụng từ ngày 1/7/2023
Mẫu đơn 1300t Công dân Úc (General) $540
Phí nhượng quyền $75
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ  Miễn lệ phí
Mẫu đơn 1290t Công dân Úc (General) $330
Phí nhượng quyền  $40
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ  Miễn lệ phí
Mẫu đơn 118 Nhập quốc tịch Úc theo huyết thống (Australian citizenship by descent) $345
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm:  $145
Mẫu đơn 1272 Được nhận nuôi theo Full Hague Convention hoặc các thỏa thuận song phương $345
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm $145
Mẫu đơn 128 Từ bỏ Công dân Úc $290
Mẫu đơn 132 Từ bỏ Công dân Úc $230
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ  Miễn lệ phí
Mẫu đơn 119 Đơn xin riêng để chứng minh quốc tịch Úc $265
Đơn xin thay thế bằng chứng về quốc tịch Úc bị mất, bị phá hủy hoặc hư hỏng do thiên tai Miễn lệ phí

Lưu ý: 

  • Đơn đăng ký gửi qua đường bưu điện hay trực tuyến nếu được nhận vào hoặc sau 12:00 sáng (AEST) ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được áp dụng lệ phí mới.
  • Đơn đăng ký trực tuyến trong khoảng thời gian từ 8:30 tối (AEST) ngày 30/ 6/ 2023 đến 12:30 chiều ​(AEST) ngày 1 tháng 7 năm 2023. Có thể không khả dụng do bảo trì hệ thống ImmiAccount.
  • Phí chuyển nhượng và các điều kiện đối với việc miễn trừ hiện tại vẫn không thay đổi.
  • Đương đơn phải đảm bảo đơn nộp của mình cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Các đơn đăng ký không đầy đủ, có thể phải gửi đơn đăng ký mới và trả phí liên quan.

Source: Immigration and citizenship (homeaffairs.gov.au)

 

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ