Lệ phí Quốc tịch Úc theo huyết thống – Hộ chiếu Úc mới nhất 2019

Định cư Úc: Lệ phí xin Quốc tịch Úc – Hộ chiếu Úc mới nhất theo quy định tại LSQ Úc, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Lệ phí xin nhập quốc tịch Úc - Hộ chiếu Úc theo quy định tại LSQ Úc kể từ 01/01/2019
Lệ phí xin nhập quốc tịch Úc – Hộ chiếu Úc theo quy định tại LSQ Úc kể từ 01/01/2019
  • Lệ phí xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống cho con công dân Úc sinh ngoài Úc

Lệ phí quốc tịch Úc cho trẻ sinh tại Việt Nam: 230 AUD/đương đơn

Trường hợp nếu khi nộp hồ sơ, trẻ có anh/chị/em cùng nộp hồ sơ xin quốc tịch thì thành viên gia đình đương đơn quốc tịch thứ 2, lệ phí quốc tịch: 95AUD/đương đơn nộp cùng hồ sơ thứ 2

  • Lệ phí hộ chiếu Úc tại LSQ Úc

Lệ phí hộ chiếu Úc cho trẻ dưới 16 tuổi (thời hạn hộ chiếu 5 năm): 148AUD

Phụ phí xét duyệt hồ sơ tại nước ngoài đối với hộ chiếu trẻ em: 64 AUD

Tham khảo thêm Điều kiện nhập quốc tịch Úc cho con tại Việt Nam

Top Ten Immigration – Kinh nghiệm hồ sơ thủ tục xin nhập quốc tịch Úc & hộ chiếu Úc cho con của công dân Úc sinh tại Việt Nam

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ liên quan thủ tục hồ sơ xin nhập quốc tịch Úchộ chiếu Úc cho con tại Việt Nam của công dân Úc, và các dịch vụ bảo lãnh định cư Úc khác, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TOP TEN IMMIGRATION

Địa chỉ: 02-04 Giải Phóng, Phường 4, Quân Tân Bình

Hotline: Ms Hân – 0901 330 014

Website: www.quoctichuc.com

 

 

 

 

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ